шпаргалка

70. Міжнародна трудова міграція

[ Назад ]Явище міжнародної мігації населення досить давне і залишило помітний слід у розвитку людства. Більша частина населення деяких країн, наприклад: США, Канада, Австралія складається з нащадків колишніх емігрантів.Міграція трудових ресурсів – це переміщення людей у територіальному просторі з метою пошуку місця роботи.Міжнародна трудова міграція – це форма МЕВ, яка полягає у переливі трудових ресурсівз одних країн інші і виражає процес переозподілу трудових ресурсів між ланками світового господарства.Основні причини існування міжнародної трудової міграції:а) з боку країни, з якої йде міграція:велика густота населення.масове безробіття.низький життєвий рівень і заробітна плата.виробнича необхідність(для спеціалістів, що працюють у слаборозвинених країнах).б) з боку країн, які приймають міграцію:потреба у додатковій висококваліфікованій робочій силі.потреба у додатковій дешевій робочій силі.порівняно висока зарплата.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |