шпаргалка

59. Світовий ринок золота

[ Назад ]Світовиї ринок золота – це система відносин купівлі-продажу золота і сукупність центрів, де здійснюються купівельно-продажні операції із золотом для промислових цілей, придбання необхідної іноземної валюти, приватного нагромадження, спекуляції.Суб”єктами світового ринку золота виступають комерційні банки, фірми, приватні особи, виконавчі валютні органи.У світі функціонує понад 40 міжнародних ринків золота. Найбільші з них знаходяться в Лондоні і Цюриху. В залежності від режиму торгівлі, який встановлює держава, розрізняють такі ринки золота:1.Вільні міжнародні- Лондон, Цюрих, Нью-Йорк, Гонконг, Дубаї.2.Вільні місцеві- Париж, Мілан, Стамбул, Ріо-де-Жанейро.3.Конрольовані місцеві- Афіни, Каїр.4.”Чорні ринки”- Бомбей, Тайбей.На ринках Лондона та Цюриха реалізується золото ПАР – головної золотодобувної країни світу.Майже половина проданого тут металу надходить для подальшого перепродажу на інші ринки золота. Лондонський ринок монополізований п”ятьма фірмами(членами золотого ринку) які виступають посередниками між продавцями та покупцями золота.Представники цих фірм двічі на день збираються разом для встановленя ціни золота в доларах США – ця процедура називається фіксінг. В Цюриху угоди із золотом здійснюються трьоиа швейцарським “гросбанками”.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |