шпаргалка

49. Конвертованість валюти та її види

[ Назад ]Конвертованість – це здатність резидентів і нерезидентів вільно, без будь-яких обмежень обмінювати національну валюту на іноземну та використовувати іноземну валюту в угодах з реальними та фінансовими активами.

Види конвертованості:

1. конвертованість за поточними операціями – це відсутність обмежень та перешкод за поточними міжнародними операціями, пов’язаними з тергівлею товарами, послугами між державними переказами доходів та трансферів односторонніх переказів.

2. за капітальними операціями – це відсутність обмежень на платежі і трансферти за міжнародними операціями пов’язане з рухом капіталу. Наприклад, з прямими та портфельними інвестиціями, кредитами та капітальними грантами.

3. повна конвертованість – відсутність будь-якого контролю і обмежень за поточними і капітальними операціями.

4. внутрішня конвертованість – це право резидентів отримувати, мати та здійснювати операції в середині країни з активами у формі валютних банківських депозитів деномінованих.

5. зовнішня конвертованість – це право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з нерезидентами.

6. паралельний обіг валют – це використання однієї або декількох іноземних валют в грошовій системі держави поряд з національною валютою, визнаними законним платіжним засобом.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |