шпаргалка

48. Поняття валюти та її види. Котирування.

[ Назад ]Валюта – це (в широкому розумінні) будь-яка цінність, яка здатна виконувати грошову функцію засобу обміну на міжнародному ринку. В вузькому розумінні – це готівкова частина грошової маси, яка переходить з рук в руки у формі грошових банкнот та монет.

Види валют:

Залежно від національної приналежності:

1. національна валюта – це законний платіжний засіб на території країни, що її випускає (емітує).

2. іноземна валюта – це платіжний засіб іншої країни, який законно чи незаконно має обіг в іншій країні.

За виконуваними функціями:

1. основна – це валюта у якій здійснюється переважна кількість обмінних операцій данної країни.

2. резервна – це валюта (валюти), в яких країна тримає свої ліквідні (швидкореалізовані) міжнародні резервні активи.

3. вільновикористовувана – це валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами і активно купується і продається на головних валютних ринках.

4. тверда валюта – це валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом, рух якої в основному відповідає фундаментальним макроекономічним закономірностям.

Валютний курс – це співвідношення обміну грошових одиниць між собою, а також ціна однієї грошової одиниці виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Різновид валютного курсу: валютний паритет – це співвідношення між валютами різних країн, яке встановлене законодавчо.

Котирування – це фіксування курсу національної грошової одниці виражене в іноземній валюті. Види валютного котирування:

1. пряме – вираження одиниці іноземної валюти в національній.

2. непряме – вираження одиниці національної валюти в іноземній.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |