шпаргалка

47. Міжнародні валютні відносини

[ Назад ]Міжнародні валютні відносини опосередковують (зв’язують, впливають і визначають) всі інші форм МЕВ, зокрема міжнародну торгівлю товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та ін.

Міжнародні валютні відносини – це форма МЕВ, яка явлює собою відносини між суб’єктами, що виникають з приводу проведення обмінних операцій з валютою різних країн, що здійснюється з метою проведення міжнародних розрахунків.

Валютні одиниці в міжнародних валютних відносинах виступають як світові гроші

Функції світових грошей – це міжнародний засіб платежу, загальний купівельний засіб і загально відома матеріалізація богатства.

Об’єктом міжнародних валютних відносин виступає валюта.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |