шпаргалка

26. Ціна і ціноутворення у міжнародній торгівлі

[ Назад ]На світовому ринку товари купуються і продаються за світовими цінами.

Світова ціна – це універсальний показник коньюктури ринку, який являє собою грошовий вираз вартості товару.

Коньюнтура тов ринку – це економічна ситуація на ринку, яка відображає співвідношення попиту та пропозиції на товари та послуги.

Світова ціна грунтується на законі вартості на міжн рівні. В основі лежить інтернаціональна вартість товару, яка відображає суспільно необідні витрати праці, національні умови виробництва та середньосвітовий рівень продуктивності праці.

Ознаки світових цін:

1. експортні або імпортні ціни основних постачальників данного товару на умовах, що є звичними для більшості нац товарних ринків.

2. ціни в основних центрах світової торгівлі та на міжн товарних біржах

3. ціни в маштабних угодах, які здійснюються у вільно конвертованій валюті (ВКВ).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |