шпаргалка

23, 24. Поняття міжнародної торгівлі.

[ Назад ]Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних торгово-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішнього торгівельного світу. Зовн торгівля – це товарообмін певої країни з ін країнами світу, що складається з оплаченого вивезення (Ек) та оплаченого ввезення(ім) тов та послуг.Об’єктом відносин міжн торгівлі є товар.

Товар – це будь-яка річ матеріального виробництва, яка має вартість, споживчу вартість та натурально-речову форму.

Окремим випадком міжн торгівлі є зовнішня торгівля – це торгівля окремої країни з усіма іншими країнами, з якими вона має економічні відносини і яка кількісно складається з оплачуваного ввезення (імпорту) і оплачуванного вивезення (експорту) товарів.

Режими міжнародної торгівлі:

1. Вільна торгівля передбачає. що не існує обмежень для товарних потоків при перетинанні ними митних кордонів

2. Протекціонізм — захист внутрішнього ринку за допомогою різних торгівельних обмежень

3. Автаркія встановлення надто високих торгівельних обмежень, таких, що партнери відмовляються від торгівлі (закрита економіка без будь-яких зовнішніх зв'язків

Зовнішньо - торговельний оборот – це сума експорту та імпорту країни.

Торгове сальдо - різниця між експортом та імпортом.

Перевищення експорту товарів над імпортом забезпечує країні активне торгове сальдо. Якщо об'єм імпорту більше об'єму експорту, то торговий баланс країни прийнято називати пасивним.Бартер — обмін одних товарів на інші на еквівалентній основі без грошової оплати.Експорт — продаж товарів і послуг закордон.Імпорт — купівля товарів і послуг закордоном.Експорт і імпорт є двома ключовими поняттями, що характеризують міжнародний рух товарів, що застосовуються для всебічного аналізу міжнародної торгівлі і для практичних цілей.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |