шпаргалка

13,14 Суть світового ринку, його структура і види.

[ Назад ]Світовий ринок – це сера стійкого обміну товарно-матеріальними ресурсами, які опосередковуються товарно-грошовими вілносинами між країнами, яке грунтується на міжнародному поділі праці.

Елементи:

1. Внутрішній ринок – сфера купівлі-продажу товарів, які виробляються в країні і призначені для внутрішнього споживання.

2. Національний ринок – це сукупність внутрішнього ринку та тієї частини національного виробництва, яке призначене на експорт.

3. Міжнародний ринок – це частина національних ринків кожної країни, яка безпосередгьо пов’язана з закордонними ринками.

Види світових ринків:

1. за рівнем відкритості: а). Відкриті, б). Закриті, в). Пільгові.

2. затериторіальною ознакою: а). Регіональний, б). Внутрішньо-національний, в). Національний, г). Міжнародний регіональний, д). Світовий

3. за видами об’єктів торгівлі: а). Ринок товарів, б). Р. людей, в). Р. валют, г). Р. послуг, д). Р. технологій, є). Р. праці.Світовий ринок характеризується наступними основними рисами:він є категорією товарного виробництва, який виходить в пошуках збуту своєї продукції за національні рамки;він проявляється в міждержавному переміщенні товарів, які знаходяться під впливом не тільки внутрішнього, але й зовнішнього попиту і пропозиції;він оптимізує використання факторів виробництва, підказуючи виробнику в яких галузях і регіонах вони можуть бути використані найбільш ефективно;він виконує функцію, яка дозволяє забраковувати з міжнародного обміну товари і часто їх виробників, які не в змозі забезпечити міжнародний стандарт якості при конкурентних цінах;на ньому існує особлива система цін – світові ціни.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |