шпаргалка

8. Сучасна структура світового господарства і його риси

[ Назад ]- єдність економічної основи – це засади ринкової економіки

- динамізм

- цілісність

- глобальність

- рух до структурної однорідності190-200 країн беруть участь у міжнародному поділі праці і входять в міжнародну економіну організацію або подають до неї відомості про стан економічного розвитку.

Принципи класифікації країн:

1. рівень економічного розвитку

2. рівень доходів на душу населення

3. групування країн за особливістю і спільністю їх економічних характеристик.

Виходячи з 1 принципу виділяють три групи країн: Індустріальні (це 24 промислово розвиені країни північної Америки, західної Європи і Тихоокенського басейну з високим рівнем доходів. Виділяють групу з 7: Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія. 20-25% світового ВВП. 40% експорту); Країни, що розвиваються (це 132 країни Азії, Африки, Латинської америки, які характеризуються низьким та середнім рівнем доходів. Їх частка в світовому економічному розвитку складає 40% у світовому ВНП і 25% у світовому експорті); Країни з перехідною економікою (це 28 країн держав Центральної та Східної Європи та колишнього СРСР, які переходять до ринкової економіки та інтегруються у світове господарство).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |