шпаргалка

6, 7. Світове господарства і його етапи розвитку.

[ Назад ]Світове господарство – це єдиний глолбальний організм, який являє собою систему національних економік всіх країн світу, які знаходяться у взіємозв’язку і взаємозалежності і грунтуються на економічних засадах ринкової економіки.

Елемнтами СГ є національні економіки країн світу.

СГ у сучасному вигляді склалося наприкінці 19 ст.

Етапи розвитку СГ

1. кін. 19- 20рр. 20 ст. – друга промислова революція; розвиток крупного промисллового виробницва; вихід багатьох країн на світові ринки; розвиток світової валютної системи на основі золотого стандарту; економічні та позаекономічні протирічя між країнами, що призвел до першої світової війни; поява Радянського союзу, виокремлення його системі міждержавних відносин.

2. 20-50рр. 20 ст. – бурхливий розвиток промисловості та світової економіки вцілому; виникнення і розвиток соціалістичних і капіталістичних країн та протиріччя між ними; позаекономічні протиріччя, які тривали до другої світової війни; перетворення системи золотого запасу в золото-доларову.

3. 60-80рр. 20 ст. – прискорений розвиток світової економіки; розвал колоніальної системи світу і поява в 70-х рр. Нових індустріальних країн південнл-східної Азії «4 малих драконів» і країн південної Америки (Аргентина, Бразилія, Мексика).

4. 90рр.-наш час – розвал Радянського Союзу та країн соціалістичного табору, поява нових незалежних держав, які здійснюють перехід до ринкової економіки; к 80рр. Перехід від золото-доларової до валютної системи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |