шпаргалка

29. антикоминтерновский пакт

[ Назад ]

Антикомінте́рнівський па́кт 1936 — договір, укладений 25 листопада 1936 в Берліні між фашистською Німеччиною і мілітаристською Японією. «А. п.» складався з трьох статей і «протоколу підписання».Ст. 1 передбачала взаємну інформацію сторін про «активність Комуністичного Інтернаціоналу»і боротьбу з ним.Ст. 2 запрошувала держави, «внутрішньому спокою яких загрожує діяльність Комуністичного Інтернаціоналу», приєднатися до цієї угоди.Ст. 3 встановлювала строк дії пакту на 5 років. В «протоколі підписання» сторони зобов'язались вживати «суворих заходів проти тих, хто всередині країни чи поза нею прямо чи посередньо діє на користь Комуністич. Інтернаціоналу», а також створити постійну комісію для співробітництва в цій боротьбі.«Антикомінтернівський пакт» мав доповнення, яке стало відомим лише після другої світової війни і передбачало спільні воєнні заходи проти Радянського Союзу, взаємну допомогу в агресії проти СРСР, заборону будь-яких заходів, які полегшили б становище СРСР.«Антикомінтернівський пакт» маскував під прикриттям антикомунізму об'єднання агресорів для боротьби за світове панування.«Антикомінтернівський пакт» при потуранні США, Англії і Франції допоміг фашистським д-вам підготувати і розв'язати другу світову війну.До «Антикомінтернівський пакт» 1937 приєдналася Італія, 1939 — Угорщина, 1939—40 —Маньчжоу-Го та Іспанія.«Антикомінтернівський пакт» перетворився у воєнний союз Німеччини, Італії і Японії.25 листопада 1941 чинність «Антикомінтернівського пакту» була продовжена на 5 років і до нього приєдналися Болгарія, Фінляндія, Румунія, Данія, Словаччина, Хорватія і «уряд» окупованої японцями частини Китаю. З розгромом фашистської Німеччини та її союзників «Антикомінтернівського пакту» припинив своє існування, але правлячі кола СІЛА, Англії та Франції, відроджуючи реваншистські сили Зх. Німеччини та Японії і створюючи агресивні блоки, як і колись учасники «Антикомінтернівського пакту», намагаються маскувати свою політику прапором боротьби проти «світового комунізму».

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |