шпаргалка

34. Ліга Націй та її історична роль.

[ Назад ]

Ідея створення Ліги Націй належить Великобританії. В кінці 1915 року міністр закордонних справ Грей запропонував створити міжнародну організацію по боротьбі за мир.Було створено комісію по виробленню статуту Ліги на чолі з Вільсоном. Почалась боротьба між Англією, Францією та США щодо проекту статуту. Пізніше Англія і США об’єднались.В рамках конференции был образован (25 січня 1919 г.) комитет по подготовке проекта Лиги наций. Резолюция о его учреждении, предложенная британской делегацией, предусматривала, что Лига:• будет создана для урегулирования всех вопросов, связанных с установлением мира и содействия международному сотрудничеству, осуществлению гарантий выполнения принятых международных обязательств;• станет неотъемлемой частью общего договора о мире и останется открытой для присоединения каждой цивилизованной нации, которая примет и поддержит ее цели;• обеспечит периодические встречи ее членов на международных конференциях (сессиях), в интересах чего будут созданы постоянная организация и секретариат для обеспечения работы Лиги в перерывах между конференциями (сессиями).14 лютого 1919 року – опрелюднено статут Ліги (англо-американський проект).Структура: 1). Асамблея Ліги Націй; 2). Рада Ліги Націй (ввійшли 5 країн і залишили місце для Росії); 3). Генеральний секретаріат Ліги Націй (на чолі з англ. дипломатом Друмондом).Місце перебування в Женеві (Швейцарія).Головні задачі Ліги Націй:• побудова миру через співробітництво;• гарантія миру через колективну безпеку;Це було першим випадком в історії коли гарантом міжнародного порядку мала стати міжнародна організація.28 квітня 1919р був прийнятий Статут. Підписали 44 держави.Три категорії членства:• 31 кр які воювали на боці Антанти. (реально 30 держав бо США не ратифікували Версал. Угоду, а Статут Ліги був її складовою)• запрошені держ, які підтримували нейтралітет у війні• решта держав (приймалися якщо 2/3 членів ЛН будуть «за»Органи ЛН• Збори всіх представників Ліги (Асамблея)• Рада Ліги (прообраз РБ ООН), склад: 5 постійних членів (ВБ, Фр, Італ, Яп, США (не увійшли) і непостійні члени, яки обиралися Асамблеєю (спочатку було 4 потім 6, потім 8)• Постійний секретаріат. Кожна країна має 1 голос.При ЛН існувало дві міжн. установи: МО праці, Постійна палата міжн суду в Гаазі.Головне завдання Статуту ЛН. передбачалося:надання гарантій країнам членам-- колективні дії в разі порушення статуту і війни-- збереження незалежності і тер цілісності держ-- якщо конфл не вдається вирішити самостійно, його учасники можуть звернутися до арбітражу або Ради ЛН.-- сторони не повинні вдаватися до воєнних дій протягом 3 міс після початку скликання конференції з конфл. (тобто війна дозволяється!)Заходи проти порушень:порушення миру розглядається як війна проти усіх членів Ліги-- ведення повної економ і політ ізоляції-- формування військ з національних контингентів з метою примусу до миру

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |