шпаргалка

Принципи і критерії класифікацій народів світу

[ Назад ]

Класифікація етносів — поділ етносів світу у змістові групи залежно від тих

чи інших характеристик, параметрів (критеріїв) цього виду людей. Критерії

класифікації виходять із сукупності антропологічних ознак, спільного

проживання на одній або кількох територіях, типу етнічної спільності,

загальних особливостей побуту і культури, спільної історичної долі, мовної

спорідненості тощо.

У часи становлення класифікацій не було вироблено чітких критеріїв, а тому

групування чи розмежування етносів були поверхневими.

Але впродовж ХІХ – ХХ ст. наука виробила основні критерії класифікації

етносів на основі таких показників:

• Живуть в одному природно – географічному середовищі і регіоні

• Стоять на одному рівні господарсько – культурного розвитку

• Характеризуються мовно – культурною близькістю

• Сповідують одну релігію

• Характеризуються однаковими чи схожими расовими ознакамиЗгідно з цим підходом усі народи можна розмежувати за такими головними

класифікаціями: географічною, расовою (антропологічною), етнічною, мовною

(лінгвістичною), релігійною.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |