шпаргалка

Географічна класифікація

[ Назад ]

При географічної (або ареальної) класифікації враховується факт геграфічного

сусідства народів, що відображає спільний характер їхнього проживання в

межах якої -небудь певної найчастіше великої території. При географічній

класифікації народи групуються за великим регіонам, званими історико-

етнографічними, або традиційно-культурними областями, в межах яких в процесі

тривалого історичного розвитку склалася певна культурна спільність.

Спільність ця простежується, насамперед, в різних елементах матеріальної

культури, а також в окремих явищах культури духовної. Географічну

класифікацію можна розглядати як свого роду історико-етнографічне

районування. Географічна класифікація використовується для виділення умовних

географічних регіонів, в яких розселені різні народи світу. На цій підставі

існують поняття «народи Кавказу», «народи Півночі», «народи Океанії» і т. д.

Однак подібне географічне об'єднання народів можливо лише в тій мірі, в якій

географічний принцип класифікації збігається з етнічним. Цей принцип

класифікації використовується широко, оскільки він застосований на великих

зонах, в межах яких спостерігається його відносний збіг з етнічним

принципом. Однак географічний принцип класифікації не дає вичерпної

етнологічної характеристики народу. Географічна характеристика не відповідає

на питання про походження народів, процес їх формування , про рівень

соціально-економічного розвитку, але дозволяє просторово впорядкувати і

розподілити етноси по регіонах. Вона використовується при охопленні великих

територій; в межах просторово незначних територій географічна класифікація

етносів призводить до суперечностей з уявленнями про спорідненість етнічних

груп. Тому географічна класифікація носить допоміжний характер і

використовується лише при збігу з групуванням народів за іншими критеріями,

тобто тільки в рамках великих регіонів. Слід зазначити, що географічна

класифікація народів поки недостатньо розроблена. Єдиної, прийнятої в усіх

країнах географічної класифікації не існує. Можна говорити лише про єдність

поглядів щодо найбільш загального розподілу народів: народи Австралії й

Океанії, народи Азії, народи Америки, народи Африки, народи Європи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |