шпаргалка

Етноконфесійна (релігійна) класифікація

[ Назад ]

Серед етноутворюючих чинників важливе місце належить релігії. Розглядаючи

релігійну (конфесійну) структуру народонаселення світу, необхідно

враховувати ряд аспектів. По-перше, під час етнографічного й історичного

описів етнічних спільнот обов'язково зазначають релігійну належність

віруючих, оскільки релігія значно впливає на численні елементи матеріальної

і духовної культури народів. По-друге, хоча з виникненням світових релігій

етнічні межі, як правило, перестали збігатися з релігійними, релігія навіть

в економічно розвинених країнах, де рівень виробництва, культури і освіти

високий, відіграє значну роль.

До світових релігій належать: буддизм, християнство й іслам. Одна з

найдавніших релігій світу — буддизм — утвердилася в Індії понад 2,5 тис.

років тому. Сповідує буддизм насамперед високі етичні норми (гідність

людини, поведінка в суспільстві тощо).

Християнство як світова релігія тісно пов'язане з іудаїзмом. Воно зародилося

в середині І ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії, на території

сучасного Ізраїлю, за глибокої кризи рабовласницького ладу. Християнство

поділяється натри головні гілки: православ'я, католицизм і протестантизм

(останній складається з багатьох течій і сект — лютеранство, кальвінізм,

англіканство, баптизм, методизм та ін.).На Аравійському півострові на

початку VII ст. виник іслам, що вважається наймолодшою релігією світу (у

перекладі з арабської слово "іслам" означає "покірність"). Тих, хто сповідує

цю релігію, називають відданими (з араб. — мусульманами, звідси друга назва

ісламу — мусульманство). До основних релігійних форм належать також ламаїзм,

індуїзм, конфуціанство, синтоїзм та місцеві традиційні релігії. Кожна форма

характеризується певними рисами. Основні з них розподіляються за

континентами таким чином: більшість населення Європи сповідує виключно

християнство і його різновиди (католицизм, протестантство, православ'я). У

кожній країні Європи зосереджені всі види християнської релігії, але окремі

її регіони характеризуються переважанням одного з трьох видів. Так, католики

зосереджені здебільшого в країнах Південної, Західної і Східної Європи;

протестанти — в центральній, північній і західній частинах, а православні —

на південному сході; Азія — осередок всіх світових і великих релігій. Це

іслам, буддизм і ламаїзм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм, християнство.

Мусульманство, що сповідує іслам, охоплює більшість країн за територією.

Його сповідують в Індонезії, Росії, країнах Середньої Азії, Афганістані,

Пакистані, Індії, Бангладеш та ін. Буддизм і ламаїзм охоплює більшу

кількість населення (Китай, Монголія, Японія, Росія). Індуїзм характерний

для Південної Азії, в основному Індії і країн, розташованих поблизу неї

(Непал, Шрі-Ланка). Конфуціанство зустрічається в Китаї, а синтоїзм — в

Японії. Лише на Філіппінах, Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, частково Індонезії

сповідують християнство; Африка поділена ніби на дві частини екватором і за

релігією. Іслам сповідується переважно в північній, а протестантство — в

південній частині.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |