шпаргалка

Природно-географічні умови. Етнічний склад населення регіону.

[ Назад ]

Західноазійська провінція займає величезні посушливі райони Азії, що ле¬жать

західніше від Пакистану. На цих територіях розташовані Афганістан, Іран,

Ірак, Сирія, Туреччина, Ліван, Ізраїль, Йорда¬нія та країни Аравійського

півострова, всього 16 держав. У скла¬ді провінції виділяються три історико-

етнографічні області.

ІРАНО-АФГАНСЬКАІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ займає території Афганістану та

Ірану і характеризу¬ється мовною і расовою строкатістю населення. Переважна

біль¬ шість місцевих етносів розмовляє мовами іранської групи індо-

європейської сім’ї.

В Афганістані іраномовні етноси становлять 86,2% від 23,9 млн чол. (2003 р.)

населення країни. Найчисленніші з них — пуштуни (афганці) — 52,3% , таджики

— 20,3%, газарейці — 8,3% , чараймаки — 2,8% , белуджі — 0,9% населення

країни.

В Ірані іраномовні етноси становлять 74% від 69 млн чол. (2003 р.) населення

країни. Найчисленніші з них перси (Ірані) —

45,2% , курди — 9% , гілянці — 5,4% , лури — 4,5% , мазендеранці — 3,6% ,

белуджі — 1,8%, тати — 0,7%, газарейці — 0,3% населення країни.

На території Афганістану найчисленніші тюркські етнічні меншини: узбеки,

туркмени, а в Ірані — азербайджанці і турк¬мени.

МЕСОПОТАМО-АРАВІЙСЬКАІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ

Область включає території Бахрейну (90% населення — ара¬би), Йорданії (95%

населення — араби), Іраку (76% населення — араби), Ємену (99% населення —

араби), Катару (90% населен¬ ня — араби), Кувейту (90% населення — араби),

Лівану (92% населення — араби), Оману (92% населення — араби), Саудівсь¬кої

Аравії (97% населення — араби), Сирії (92% населення — араби), Ізраїлю (82%

населення — євреї), Кіпру (80% населення —греки-кіпріоти,19,7% —турки-

кіпріоти).

МАЛОАЗІЙСЬКА ІСТОРИКО -ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ

Область займає території Туреччини та Кіпру. Найчисленнішим етносом в

області є турки, мова яких належить до тюрксь¬кої групи алтайської мовної

сім’ї. Вони складають 84% населен¬ня країни. Тут також проживають близькі до

них карапапахи, гагаузи, туркмени, а на заході країни — греки. На крайньому

південному сході Туреччини проживають сирійські араби, а весь схід країни

населений курдами (10,8% населення країни) та гру¬пами вірменів, грузинів,

лазів та інших етносів Кавказу. Загаль¬ на чисельність населення Туреччини —

71, 3 млн чол. (2003 р.).

Всі етноси області характеризуються рисами індо-середзем-номорської підраси

великої європеоїдної раси. У складі підраси виділяються певні локальні

расові ознаки: у греків — адріатич-но-динарськоїпідраси, в грузинів —

кавказької підраси. Греки, групи грузинів, вірменів та гагаузів сповідують

християнство, а інші — мусульманство.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |