шпаргалка

Фізико-географічні умови та етнічний склад населення Південної Азії.

[ Назад ]ПІВДЕННОАЗІЙСЬКА провінція включає території півострова Індостан,

Гімалайсь¬кі гори, посушливі області Тар, Бірмано-Ассамські гори, острів

Шрі-Ланку, Мальдівські, Андаманські та Нікобарські острови. Майже повсюдно

тут панують субтропічні і тропічні кліматичні умови. Провінція охоплює

території Індії, Пакистану, Непалу, Бутану, Бангладешу, Шрі-Ланки,

Мальдівської Республіки.

Простори провінції населені великою кількістю етносів різних мовних сімей,

рас і підрас, які характеризуються різними рівня¬ мисоціально-економічного і

господарсько-культурногорозвитку, особливостями етногенезу і етнічної

історії, наявністю великої кі-лькості своєрідних екологічних ніш і т.ін. Усе

це зумовило формування в провінції шести історико-етнографічних областей.

1. ДЕКАНСЬКА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ

Область займає Деканське плоскогір’я з гірськими система¬ ми Східних і

Західних Гат. На цих територіях проживають етно¬си, які розмовляють мовами

дравідійської сім’ї мов. Найчислен¬ніші етноси дравідійської сім’ї: телуги

(63 млн), таміли (52 млн), каннари (ЗО млн), малаяли (ЗО млн), гонди (3,2

млн), ораоми (1,7 млн), тули (1,6 млн) та ін. За расовими ознаками вони

нале¬жать до південноіндійської (дравідійської) перехідної раси, а окремі

етноси — гонди (3,2 млн чол.), бадаги (150 тис. чол.), куруби (10 тис.

чол.), коти (1 тис. чол.) та інші — до ведоїдної підраси великої

австралоїдної раси.

2. ГАНГСЬКА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ

Область населена етносами різних мовних і расових груп. Пе¬реважну більшість

цих етносів становлять ті з них, які розмовля¬ють мовами індоарійської групи

індоєвропейської сім’ї. В Індії всього проживають 1,065 млрд чол. (2003 р.);

24 індоєвропейсь¬ких етноси складають майже 74% усього населення країни.

Найчисленніші з них: гіндустанці — 27,8%, біхарці — 10,5%, бенга¬льці — 9%,

маратхі — 7,5%, гуджараті — 5,2%, орії — 3,6%, пенджабці — 2,6%,

раджастханці — 2,2% населення країни. На північному сході Індостанського

субконтиненту проживає ще один численний індоєвропейський етнос — бенгальці,

які налічують понад 180 млн чол. У Бангладеш бенгальці становлять 98%

населення країни.

3. ГІМАЛАЙСЬКА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ

Гімалайська історико-етнографічна область займає території Непалу і Бутану,

райони крайнього північного заходу Індії та півночі Пакистану. Місцеві

етноси розмовляють мовами індоарійської групи індоєвропейської та

центральної групи ісіно-тибетської мовних сімей. Найчисленніші

індоєвропейські етноси в гі¬малайській історико-етнографічній області:

непальці — 9 млн чол. із 25,1 млн чол. (2003 р.) населення країни, кашмірці

— 3,4 млн чол. (більшість населення індійських штатів Джамма і Каш¬ мір),

тхари — 5,1% населення Непалу. Крім того, тут прожива¬ють численні групи

гіндустанців та біхарців.

4.ІНДО-ПАКИСТАНСЬКА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ

Область займає територію басейну р. Інд, пустелю Тар, посу¬шливі Пуштунську

і Пешеварську долини, посушливе Белуджійське нагір’я, райони Кохістану —

гірську пустельну країну вздовж західних кордонів Пакистану, а на півночі —

південні відроги Гіндукушу та Сулейманових гір.

Етноси історико-етнографічноїобласті належать до індо середземно морської

підраси великої європеоїдної раси і лише в брагуїв проявляються окремі

ознаки дравідійської раси. Більшість населення області розмовляє мовами

індоарійської та іранської груп індоєвропейської сім’ї мов.

Пенджабці — найчисленніший індоарійський етнос істори¬ко-

етнографічноїобласті. Синдхи (самоназва походить від санскр.Сіндху — “Інд”).

їх кількість сягає близько 23 млн чол. З них 13,7 млн чол. прожи¬ ває в

Пакистані. Крім того, в області проживають ще групи індоарійців гу¬джаратців

(800 тис.), раджастханців (300 тис.), гіндустанців (200 тис.) та ін. З

іраномовних етносів найчисленнішими є пуштуни. 3 25 млн пуштунів у Пакистані

проживає близько 15 млн чол., тобто по¬ над 60% їх загальної кількості.

Белуджі (самоназвабалуч, балоч) — іраномовний етнос, який проживає в

пакистанській провінції Белуджістан, частково у провінції Сінд та у

прилеглих районах Ірану і Афганістану. По¬ над 72% усіх белуджів проживає в

Пакистані. Брагуї (самоназва —брагуй) проживають у провінціях Белу¬ джістан

та Сінд. їх мова належить до дравідської сім’ї мов. Вони сповідують

мусульманство сунітського напряму.

5.БІРМАНО-АССАМСЬКА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ

Область займає райони крайнього північного сходу Індії. Вона ділиться на

гірський і долинний райони. Населення історико-етнографічноїобласті

складається з чо¬тирьох груп. Першу групу становлять ассамці, більшість яких

проживає в Ассамі, та бенгальці, які розмовляють мовами індо арійської групи

індоєвропейської сім’ї мов. Другу групу явля-ють собою етноси центральної

групи сіно-тибетської сім’ї мов: наги, качіни, гари. Третю групу становлять

кхаси, мова яких належить до монкхмерської групи австро азійської сім’ї мов.

Че¬тверту групу місцевого населення являють собою переселенці з долини р.

Гангу, які розмовляють індо арійськими мовами, та переселенці з півдня

Індії, які розмовляють дравідійськими мо¬вами. Переважна більшість місцевих

етносів належить до південно азійської перехідної раси.

6. ОСТРІВНА ІСТОРИКО -ЕТНОГРАФІЧНАОБЛАСТЬ

Острівна область займає о. Цейлон, Мальдівські, Андаманські та Нікобарські

острови. Населення області характеризується расовою, мовною та релігійною

строкатістю. Так, сингали і маль¬дівці центральної частини названих островів

належать до індо середземноморської підраси великої європеоїдної раси, але в

них помітні домішки ведоїдної раси, андаманці — до папуасько-ме¬ланезійської

підраси, веди і південні мальдівці — до ведоїдної підраси великої

австралоїдної раси, а нікобарці — до південно азійської перехідної раси.

Більшість населення острівної істори¬ко-етнографічної області розмовляє

сингальською та мальдівсь¬кою мовами індо арійської групи індоєвропейської

сім’ї мов. Крім того, тут проживають таміли та ланкійські маври, мова яких

належить до дравідійської сім’ї мов, нікобарці, мова яких нале¬ жить домон-

кхмерськоїгрупи австроазійської сім’ї мов та анда¬манці, мова яких становить

окрему мовну сім’ю.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |