шпаргалка

Майбутнє соціології

[ Назад ]
Е. Гідденс: аналізує сучасну соціологію, і вбачає в ній пережитки минулого.
9 тез про майбутнє соціології:
1. в сучасності ваги набирає культура.
2. розвиток держави з врахуванням зовнішніх процесів.
3. зростає складність міжнародного розподілу праці, розподіл влади, міжнародний військовий порядок.
4. розмивання меж між соцогуманітарними науками.
5. зростає участь соціології у формуванні соціальної політики та активніст у впровадженні реформ.
6. зростаєроль соціальних рухів у розвитку суспільства
7. звязок теорії і практики в соціології
8. ідея уніфікації теоретичної мови соціології в мумовах плюралізму ідей і концепцій.
9. соціологія і в майбутньому предмет суперечок і дискусій.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |