шпаргалка

Теорія постіндустріального суспільства та постмодерн

[ Назад ]
Концепція постіндустріального суспільства - оцінка нового соціуму останньої чверті 20 ст, як такого що повністю відрізняється від всіх які існували протягом історії.
1973 - Д . Белл вперше вирізнив три великі епохи людськох історії.
Є різнні назви: суперідустріалізм, постринкове, постбуржуазне, технотронне.
- зменшення ролі матеріального виробництва
- випереджаючий розвиток сектору послуг
- змішані тип ресурсів
змінений характер людської діяльності

постмодерн - динаміно рухливий комплекс уявлень , для якого найкращими відповідниками є поняття певної ментальності, особливого погляду на світ. ( позасвідоме)
!0 суперечлива сукупність уявлень про світ в цілому (хаологія, чутливість)
2)переосмислення науки(весь світ - космічна бібліотека, рйнація центризму, істина має множинний характер)
3)сукупність уявлень про суспільство та його розвток ( дискретність історії)
4) нові уявленя про лдину

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |