шпаргалка

Структурні та інтерпретативні парадигми теоретичної соціології

[ Назад ]
Структурні - розглядають організацію, функціонування й розвиток суспільства як єдиного цілого на мікрорівні.

Структурний функціоналізм: Т. Парсонс, Р. Мертон.
Звязки між елементами і цілим, а також способи їх функціонування.
Парсонс: роль - одиниця соціальних відносин; особа - функції досягнення мети +культура.
Мертон: робить акцент на конфліктах, суперечностях; інтеграція - це проблема; ідея конфліктності суспільства.

Конфліктологія: Л. Козер, Р. Дарендорф, Чарльз Райт Міллс.
Козер: фіксує конфліктність як органічний стан соціальної системи та позитивну роль конфлікту.
Дарендорф: зміни повсюдні; конфлікти є повсюдними; влада рушійна сила, яка породжує конфлікт.

Інтерпретативні - акцентують увагу на дослідженні й тлумаченні людської поведінки на мікрорівні.
Вивчення дій окремих людей і малих груп.

Символічний інтеракціонізм: Дж. Мід, Г. Блумер
Дж. Мід: центр - соціальний процес або акт, який дорівнює безперервному розвитку або зміні.; все інше результат соціального процесу взаємодії; взаємодія за допомогою символів, обмін соціальними ролям.
Г. Блумер: взаємодія є символічна (людина з жестами і мовою) і несимволічна (все живе окрім людини); людина-діяч та індмвід - основна соціологічна категорія. Центральна категорія - колективна дія 8 все здійснюється через симолічну взаємодію).

Феноменологія: А. Шюц
Суспільство у цій концепції - це явище, яке постійно створюється й відтворюється у процесі духовної взаємодії людей; соціальний світ у його суто людському бутті, з уявленнями, мотивами і цілями індивідів, які діють у цьому світі.
А. Шюц: соціальний світ - світ створений смислом; смисли або сенс - типові уявлення людей про обєкти цього світу. Акцент на осмисленій духовній взаємодії.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |