шпаргалка

Обєкт і предмет соціологї. Функції соціології

[ Назад ]
Обєкт - те, на що спрямоване дослідження. Предмет - соціальне життя суспільства; закони; закономіпності взаємодії. Субєкт - особистість, соціальні спільноти, суспільство

-макросоціологічний підхід: характеристики, процеси суспільства загалом;
-мікросоціологічний підхід: соціальна поведінка індивіда
-мезосоціологічний підхід: функціонування соціальної спільнот, взаємодія між членами та взаємозвязки між спільнотами.
Рівні:
-загальний - фундаментальні дослідження загальносоціологічних процесів
-частковий - специфічне вивчення спільноти, скадової соціологічних досліджень
-одиничний - рівень предмета конкретних емпіричних досліджень.
Функції
це напрямки та сфери діяльності науки
1) Теоретико-пізнавальна
поширення нових знань про різні сфери суспільного життя; розробка теорій, категорій соціології на основі дослідження реальності.
2) Описово-інформаційна
систематизація, опис, накрпичення дослідницького матеріалу на основі якого в
подальшому приймаються практичні висновки, законодавчі акти.
3) Соціальне планування
науково обгрунтоване визначення перспектив, показників розвитку соціальних інститутів, явищ, процесів, розробки заходів для досягнення бажаного на всіх рівнях формування соціальних відносин.
4) Прогностична
науково обгрунтовані прогнози про тенденції розвитку соціальних процесів і спільнот у майбутньому.
5) Критична
6) Описова
7) Світоглядна

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |