шпаргалка

Місце соціології в системі наук.Структура соціологічного знання

[ Назад ]
В системі наук знаходиться між природничими, гуманітарними, технічними науками.
Соціологія тісно пов'язана із суспільними дисциплінами. Так, зокрема, межі між філософією та соціологією є нечіткими. Філософія через соціальну філософію глибоко проникає в соціологію, і стає, по суті, частиною її теоретичної системи. Історія соціології невіддільна від історії філософії. їх корені тісно переплітаються і по сьогоднішній день. Соціологія, здійснюючи конкретний аналіз суспільного життя у всій його багатомірності, сприяє збагаченню понятійного апарату та предметного змісту соціальної філософії.

Тісний зв'язок існує між соціологією та правознавством. Існує ряд соціологічних теорій: соціологія права, юридична, правова, кримінальна соціологія.Історія також тісно переплітається із соціологією. Вона також відображає соціальну дійсність. Те ж саме можна сказати і про тісний зв'язок між соціологією та політичною наукою, на стику яких сформувалися такі напрями, як: соціологія політики,політична соціологія, політична психологія, соціологія громадської думки, соціологія влади та інші, які з'ясовують природу взаємовідносин людей,
спільностей з одного боку, політики, політичних процесів, влади - з іншого.

Структура соціологічного знання: 3-рівнева структура

Рівень1
Теоретична соціологія: багатоманітні концепції: розяснення та інтерпретація загальних аспектів соціологічного розвитку суспільства.
Рівень 2
Спеціальні соціологічні теорії: області соціологічного знання, предмети - відносно самостійні і специфічні підсистеми суспільного цілого, відносини і окремі сфери життєдіяльності, процеси, інститути - галузеві знання.
Рівень 3
Емпіричні соціологічні дослідження: методи та технології збору соціологічної інформації, встановлення , узагальнення фактів посередництва прямої або непрямої реєстрації подій, характерних для вивчення соціологічних явищ і процесів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |