шпаргалка

Соціологія як наука про суспільство

[ Назад ]
Соціологія - наука, що вивчає поведінку людей, що живуть в середовищі соба подібних. ( мікросоц)
Соціологія - вивчення життя людей, груп людей, суспільства.(Діденс, мезосоц)
Соціум - суспільство "тут і тепер", чим більше соціумів, тим складніші між ними відносини.
Соціологія вивчає суспільство крізь призму соціальних відносин та процесів, які становлять основний зміст соціальної реальності.
У центрі соціального життя - взаємодія людей, а індивід і група - сукупність соціальних звязків, що породжують складні соціальні структури: особистість, суспільство, держава, мораль, право.
Соціальний звязок - те, що змушує людей гуртуватися, незважаючи на нерівність, тож соціологія вивчає в суспільстві лише соціальне.
зовнішні чинники: виживання
Внутрішні чинники: релігія, інтереси, хобі

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |