шпаргалка

Соціальні інститути та соціальні спільноти

[ Назад ]
Соціальна спільнота - реально існуюча сукупність індивідів, яка характеризується відносною цілісністю та надається до емпіричної фіксації.
Уявна спільнота - про існування якої відомо, і до неї зараховують людей, але не можемо порахувати.
Критерії спільнот:
-час існування
-кількісний склад (сімя)
-характер діяльності (активні, пасивні)
-рівень згуртованості (неформальні, структурні)
-інтереси, симпатії, потреби, суспільне життя, етнічні приналежноств
-соціальний портрет (входження до соціальних спільнот)
Соціальні інститути - сталі форми організації спільної діяльності людей, що складають істинно - механізми самоорганізації суспільного життя людей, органи управління суспільним життям.
Соціалізація - входження до суспільного життя + виконання суспільних функцій, ролей.
Історична класифікація ( Бербер-Спенсер):
1. Політичні інститути (держава, суди, партії)
2. Професійні, промислові ( цехи, профспілки, фабрики)
3. Домашні, сімейні (домогосподарства, сімї)
4. Обрядові, церемоніальні
5. Церковні
Сьогодні роль церкви знижується, освіти - підвищується
Сучасна класифікація: політичні, економічні,соціальні, культурні, формальні, неформальні.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |