шпаргалка

Функції партій у суспільстві.

[ Назад ]
Політичні партії виконують різноманітні функції, до основних з яких належать:
 представництво інтересів класу, соціальної групи, національної спільності (наприклад Шведська народна партія у Фінляндії), суспільства в цілому;
 розробка політично¬го курсу, вирішення існуючих у суспільстві проблем: економіч¬них, соціальних, національних, міжнародних тощо;
 боротьба за владу з метою реалізації своїх партійних програм чи передви¬борних платформ;
 втілення в життя свого політичного курсу, коли партія приходить до влади, діставши перемогу на виборах;
 контроль за діяльністю державних органів, коли партія опози¬ційна;
 ідеологічна функція партії, що полягає у пропаганді партією свого світогляду, своїх цінностей не тільки з-поміж її членів і прибічників, а й у суспільстві в цілому. У демократично¬му суспільстві не може бути монополії однієї партії, навпаки, йдеться лише про змагання ідей, їх вільну конкуренцію;
 робота із залучення до партії нових членів, прагнення до створення мо¬гутньої соціальної партії;
 кадрова політика в партії виховання активістів, добір лідерів і їх висування як у партійному апараті, так і в державних структурах;
 регулювання внутрішньопартій¬ного життя, вирішення різних внутрішньопартійних питань.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |