шпаргалка

Політичне лідерство.

[ Назад ]
 «П.л.»- провідна роль окремих осіб, які здійснюють вплив на інших.
 Сутність = упорядкування діяльності людей, управління суспільними процесами.
 Ознаки:
o Авторитет- довірата визнання оточення,підкорення владі авторитету
o Вплив на інших людей за допомогою авторитету.
o Керівництво, прийняття рішень, організація колективних дій.
o Ініціативність,самовпевненість,дієвість.
 Політичний лідер- авторитетна особа ,яка здійснює переважний вплив на інших людей із метою інтеграції їх діяльності для досягнення спільних політичних цілей.
 Політичне лідерство- найвищий рівень лідерства.
Концепції:
• Концепція рис
-лідерство- результат наявності в лідера певних соц., психологічних рис(гострий розум ,тверда воля,енергійність,компетентність, організ/оратор. здібності)
• Ситуативна
-Роль особи за конкретних обставин, поведінка в залежності від ситуації.
• Концепція визначальної ролі послідовників:
- роль психології,запитів конституентів (послідовників)
• Психологічна
-акцент на людській психіці: людина егоїст,прагне до панування, воля до влади, психічні інстинкти
-чинники(за Фрейдом): відчуття провини,пригнічення в дитинстві,відчуття неповноцінності,боротьба за самоутвердження
Функції:
=Вираження соціальних інтересів(класових,етнічних,професійних)
=Новаторська(винятковість,нові ідеї та засоби для втілення)
=Інтегративна (об’єднання послідовників, задоволення їх потреб)
=Організаторська(втілення завдань)
=Комунікативна (забезпечення зв’язку між масами,політичними інститутами)
Механізм формування:
• Партійно-політична діяльність( партія –головний суб’єкт політичного процесу,висуває кандидатів)
• Діяльність громадських організацій( на базі яких утворюються партії)
• ЗМІ (телебачення,імідж лідера,агітація)
• Політичні технології( Система послідовних дій ,спрямованих на досягнення необхідного політичного результату)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |