шпаргалка

Сучасні концепції еліт. Системи рекрутування еліт.

[ Назад ]
Концепції демократичного елітизму:
• Шумпетер
o Елітарна демократія- влада схвалена народом, здобуття елітою влади шляхом конкуренції, відбір найкращих.
• Сарторі
o Поняття «демократії»
 Горизонтальний вимір: рівність ,правління народу
 Вертикальний вимір: рівність можливостей ,принцип свободи, влада множинних конкуруючих меншин (поліархія).
• Критерії вертикального виміру:
o Меритократичний (влада найбільш гідних,заслужених)
o Альтеметричний(панівна група на горі,займає ключові посади)
Концепція множинності(плюралізму):
- Заперечує існування лише однієї еліти, їх багато (економічна,політична,наукова,художня,релігійна)
- Заперечує «Залізний закон олігархічних тенденцій» Міхенса.
- Влада розпорошена між групами,які шляхом прямої участі або тискуя, можуть впливати на прийняття рішень в своїх інтересах.
Ліберальна концепція ( Чарльз Міллс ):
• Еліта- результат зайняття в суспільній ієрархії командних позицій, яке забезпечує людям владу в економіці,політиці,військових та інших інститутах,таким чином конституює владарюючу еліту.
Партократична концепція(марксистська):
• Влада авангардної партії робітничого класу, яка покликана очолити робітничий клас і перемогти соціалістичну революцію, побудувавши комунізм.
Рекрутування( система відбору до еліт)
• Антепренерська система:
-Відкрита політична еліта,широкі можливості для претендентів
-важливе значення мають особисті риси кандидата ( індивідуальна активність, вміння знайти підтримку широкої аудиторії,зацікавити її своїми ідеями)
• Система Гільді:
-Закрита політична еліта, відбір із нижчих верств самої еліти (важливість має наявність формальної вищої освіти, вік,стаж, особиста відданість)
o Номенклатурна:
- Посади затверджуються органами вищого рівня
- Відсутність конкурентного механізму
- Ідеологізація,політизація, домінування товариських або родинних зв’язків.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |