шпаргалка

Концепції еліти В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельса.

[ Назад ]
• Ціннісний підхід (Парето)
-існування еліти за наявністю осіб, які цінні для суспільства (інтелектуальні,психологічні,моральні риси)-природний відбір.
o Парето
 Ввів термін.
 Суспільство= постійна тнерівність груп,еліна-найкраще
 Поділ:
• Еліта Левів(стабільна,сила методів управління)
• Еліта Лисів (динамічна,хитра, за радикальні зміни)
o + закон Циркуляції (Леви_Лиси)
• Функціональний підхід (Моска,Міхенс)
-важливість функції організації управління, високий матеріальний стимул,соціальні привілеї.
o Моска:
 Поділ :
• Привілейовану владарюючу меншість
• Пасивна більшість
 Тенденції:
• Аристократична (замкнута еліта, поповнення серед собі подібних)
• Демократична (відкрита еліта, активне поповнення представниками різних верств)
 Риси аристократіїї ( багатство, військова доблесть,церковний сян)
o Міхельс:
 Заперечував закон циркуляції еліт. Еліта- єдина згуртована сила, різні її групи мають спільний інтерес- збереження привілейованого становища.
 «Залізний закон олігархічних тенденцій»
-Утримання еліт від впливом мас. Еліта і маси неоднаково зацікавленні у прийняті рішень.
 Поділ суспільства на :
• Еліту як панівну привілейовану касту
• маси як "демократичну декорацію"

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |