шпаргалка

Основні етапи розвитку світової політичної думки.

[ Назад ]
Основні етапи Особливості розвитку
та характерні риси Основні представники
Політичні вчення стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Азія, Іран, Китай) Політична думка не виділялась в самостійну галузь знання, відображалась в міфологічній формі, панувало розуміння божественнпоходження влади. Конфуцій, Будда, Хаммурапі, Заратустра, Лао-Дзи
Політичні вчення давнього Греції і давнього Риму Поступове звільнення політичних поглядів від міфологічної форми. Аналіз устрою держави, класифікація форм державної влади. Гомер, Піфагор, Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон.
Політичні вчення середньовіччя Розвиток соціально-політичної думки в основному зусиллями політичних діячів. Августин (Блаженний), Тома Аквінський, О.Оккам, А.Данте
Політичні вчення Середньовіччя Обгрунтування теологічної теорії політичної влади. Роль релігії і держави в політиці. Марсилій Падуанський, Василь Великий, Г.Ніський
Політичні вчення епохи Відродження та Просвітництва Мислителі цієї епохи постійно звертались до духовної спадщини античності. Вивільнення політики від релігії. Нікколо Макіавеллі, Петрарка,
Бокаччо
Політичні вчення Нового і Новітнього часу Теорія природних прав людини, на ній ґрунтується сучасний лібералізм та сучасні ліберально-демократичні режими. Ш. Монтеск’є, Є.Бентам, Б.Констан, Ш.А. де Токвіль,
Ж. де Местр, М.Вебер, О. Конт

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |