шпаргалка

Предмет економічної теорії та еволюція його визначення.

[ Назад ]
Вчення про закони домашнього господарства, домоводства (Давньогрецькі та

давньоримські мислителі)

Наука про створення, примноження та розподіл багатства нації (Меркантилісти,

фізіократи, класична політична економія)

Наука про виробничі відносини та закони, що управляють виробництвом,

розподілом, обміном і споживанням благ на різних етапах розвитку людського

суспільства (Марксисти)

— сферу індивідуальних і суспільних дій людей, що найтіснішим чином

пов'язана зі створенням і використанням матеріальних основ добробуту (А.

Маршалл)

— дії людей у процесі вибору обмежених ресурсів для виробництва різних

товарів (П. Самуельсон)

— діяльність людей за умов рідкісності ресурсів (Е. Долан)

— вивчення поведінки людей як зв'язку між метою та обмеженістю засобів, що

можуть мати альтернативні шляхи застосування (Дж. Робінсон)

— ефективне використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з

метою досягнення максимального задоволення потреб людини (К.Р. Макконнелл,

С.Л. Брю)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |