шпаргалка

Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

[ Назад ]

Аристотель (ек-ка – природня сфера, спрям.на задов.потреб;

хрематистика – неприродна, торгівля, заперечення Т-Г відносин)

Середньовіччя (ек.думка як складова релігійного світогляду)

Меркантилізм (XVI—XVII): - проблеми держави

джерело багатства – сфера обігу, торгівля

втілення багатства – гроші

заборона імпорту

стимулювання нац.вир-ва, обмеження іноз.купців

активне сальдо ТБ (теорія Томаса Манна) – пізні мерк-ти

Фізіократи (XVII—XVIII): -дослідження сфери вир-ва

-джерело багатства – праця в с/г

-праця в інших галузях – безпліднаКласична політична економія (XVIII—XIX): -ек.людина (макс.приб.,

раціон., егоїст., поінформ.)

-невидима рука ринку, держава – нічний сторож

- започатк.ек.науки, формув.категор.апарату

-джерело сусп.. багатства – вир-во

- теорії вартості

Марксизм (XIX—XX): -з позиції робітничого класу

-трудова теорія вартості

- вчення про додаткову вартість, експлуатацію праці

-заперечення приватної власності та ринку

- переваги сусп..власності, неминучість краху капіталізму

Історична школа (40-60 р. ХІХ – 30 р. ХХ): -ідея ек.націоналізму

-істор.метод дослідження

- орієнт.на людський досвід

-врахування позаекономічних чинників господарського розвитку

Маржиналізм (XIХ): -суб’єкт.-псих. підхід до аналізу

-методологічний індивідуалізм

- визначення цінності на основі корисності

-використання граничних величин та граничного аналізу

- застосування математичних методів дослідження

Неокласицизм: -ідеї класичної школи з урахуванням сучасних умов

-заперечення

втручання держави

- ринок саморегулюється

Монетаризм: - відмова від втручання держави

(Фрідмен,Найт,

Голдмен) -грошова маса – визнач.фактор у формуванні економічної

рівновагиКейнсіанство: -активне втручання держави

-розробка психологічних основ поведінки ек.суб’єкта

- вивчення проблем попиту

-теорії економічного циклу, зростання…

- запровадження антикризового та анти циклічного регулювання

-перерозподіл доходів, збільшення соціальних виплат

Неолібералізм: -економічний лібералізм

-раціональна економічна поведінка індивіда

- ефективність ринкового механізму

-обмеження державного регулювання

- можливість корегування державою ек.ладу

-дослідження і мікро-, і макроек. проблем

Інституціоналізм: -керована еволюція

господарського розвитку

-вплив правових,політ.,соціологічних,соц.-псих.факторів

- об’єкт вивчення – «інститути»

-інституції – правила гри для економістівНеокласичний синтез: -ринкове + державне регулювання

-рух до змішаної ек-ки

- класичний + кейнсіанський напрями ЕТКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |