шпаргалка

Економічні інтереси, їх суть та класифікація. Суперечності економічних

[ Назад ]

інтересів та форми їх подолання.

Економічні інтереси — усвідомлене прагнення суб'єктів господарювання до

задоволення економічних потреб, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої

господарської діяльності.

За суб'єктами: особисті; колективні, групові; суспільні. За нагальністю,

важливістю: головні, першочергові; другорядні. За часовою ознакою: поточні;

перспективні. За об'єктами: майнові; фінансові; інтелектуальні тощо. За

ступенем усвідомлення: дійсні; уявні. За можливостями реалізації: реальні;

утопічні. Суб'єкти економічних відносин є виразниками специфічних

економічних інтересів. У ринковій економіці: економічні інтереси домашніх

господарств спрямовані на максимізацію загальної корисності з урахуванням

існуючих цін і доходів; економічні інтереси підприємців спрямовані на

максимізацію прибутку, зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності

продукції; економічні інтереси держави спрямовані на реалізацію потреб

суспільства в цілому. За територіальною ознакою: муніципальні; регіональні;

національні; об'єднання держав; загальнолюдські (глобальні).

Муніципальні та регіональні інтереси спрямовані на реалізацію економічного

потенціалу окремої території з метою забезпечення потреб певної

територіальної спільноти. Водночас державні та муніципальні службовці є

носіями особистих потреб, які не завжди збігаються із суспільними. Зазначена

суперечність породжує корупцію — негативне соціальне явище, пов'язане зі

зловживанням державною владою, корисливим використанням службовцями

офіційних повноважень, авторитету та можливостей їх реалізації для отримання

особистих вигод в особистих чи вузькогрупових корпоративних інтересах.

Основні форми корупції: хабарництво, зловживання посадовим становищем,

розкрадання майна, нецільове використання бюджетних коштів тощо.

Основними інструментами подолання корупції є:

— контроль за дотриманням законності та забезпечення прозорості діяльності

органів державної влади;

— чітка специфікація прав власності;

— конкурсне розміщення державних і муніципальних замовлень, надання прав на

оренду нерухомості тощо;

— гласність у питаннях надходження та використання бюджетних коштів;

— впровадження принципу "єдиного вікна", за якого всі необхідні документи

для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності розглядає уповноважений

орган управління.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |