шпаргалка

Сутність, цілі та структурні елементи економічної системи.

[ Назад ]

Економічна система — це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином

упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну

структуру суспільства, яка має загальну мету.

Цілі: забезпечення теоретичних відповідей на запитання що виробляти і в яких

обсягах; як виробляти (хто та за допомогою яких ресурсів і технологій); для

кого виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції), а

також реальних економічних дій.

Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил

(матеріально-речовий зміст економічної системи, найважливіший показник і

критерій досягнутого нею рівня науково-технічного прогресу і продуктивності

суспільної праці.), економічних відносин (техніко-економічні, організаційно-

економічні, соціально-економічні відносини) і механізму господарювання

(структурний елемент економічної системи, що складається із сукупності форм

і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих

суб'єктів на основі використання економічних законів ринку, державних

економічних важелів, правових норм та інституційних утворень. Найважливіша

функція — забезпечення процесу відтворення та ефективного розвитку

суспільного виробництва на основі динамічної рівноваги між виробництвом та

споживанням, попитом і пропозицією).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |