шпаргалка

Основні типи економічних систем. Національні моделі сучасної ринкової

[ Назад ]

економіки

Традиційна економічна система: •багатоукладність економіки, •збереження

натурально-общинних форм господарювання, •відстала техніка, •широке

застосування ручної праці, •нерозвинена інфраструктура, •найпростіші форми

організації праці і виробництва, •бідність населення; •засилля іноземного

капіталу, •перерозподілу НД державою.

Ринкова ек-ка вільної конкуренції (чистий капіталізм): •приватна власність

на ресурси і продукти, •гнучкі ціни, процентні ставки, зарплати;

•егоїстичний інтерес індивіда + суспільний інтерес у його діяльності;

держава збирає податки, захищає підприємців, не втручається, «невидима рука

ринку»; •функціонвуання великої кіль-ті вир-в; •свобода вибору, особиста

свобода, однаковий доступ до ресурсів.

Командно-адміністративна система: •панування державної власності;

•одержавлення та монополізація народного господарства; •централізоване

директивне планування виробництва і розподіл ресурсів; •відсутність реальних

товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного ціноутворення; •висока

затратність виробництва; •несприйнятливість до НТП; •відсутність

матеріальних стимулів до ефективної праці; •хронічний дефіцит.

Змішана система: •плюралізм форм власності й рівноправне функціонування

різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, державних); •високий

рівень розвитку продуктивних сил і наявність розвинутої ринкової

інфраструктури; •ринковий механізм + державні методи регулювання; •посилення

соціальної спрямованості розвитку економіки.

Демократичний соціалізм ринкового типу (Швеція): •суттєва частка

перерозподілу ВВП через держбюджет; •високий р-нь оподаткування; •високий р-

нь соц.гарантій.

Ліберальна ринкова ек-ка(США): •мінімальне держ.втручання; •урегулювання

відмов ринку.

Соціально орієнтована ринкова ек-ка (Німеччина): •держава виконує ф-ї,

пов’язані з відмовами ринку; •гарант належного р-ня життя непрацюючого

населення.

Японська модель ринкової ек-ки: •ринковий + урядовий механізми; •ієрархія

підпорядкування молодших старшим за віком та посадою; •відданість своїй

фірмі; •захищенність від безробіття; •приватна власність на ресурси та

продукти вир-ва; •індикативне планування.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |