шпаргалка

Цивілізаційний та формаційний підходи до пізнання суспільного розвитку.

[ Назад ]

Формаційний підхід (Маркс). Суть: продуктивні сили суспільства у сукупності

з виробничими відносинами становлять певний спосіб виробництва, а спосіб

виробництва у поєднанні з політичною надбудовою суспільства — соціально-

економічну формацію. Основоположним економічним ядром кожного способу

виробництва, а відповідно і формації, є панівна форма власності. Формаційний

підхід передбачає, що розвиток людського суспільства відбувається як

послідовна зміна одного способу виробництва іншим: первіснообщинний;

рабовласницький; феодальний; капіталістичний; комуністичний.

Цивілізація — історично конкретний стан суспільства, який характеризується

досягнутим рівнем продуктивних сил, особливою формою виробництва і

відповідною духовною культурою людей. Принципи цивілізаційного підходу: 1)

багатовимірності аналізу економічних систем; 2) природної еволюційної

поступовості історичного процесу; 3) відмови від класових, конфронтаційних

оцінок змісту і цілей системи; 4) пізнання системи в єдності її економічних

і соціокультурних елементів; 5) посилення ролі людського фактора у

суспільному розвитку; 6) визнання світової історії як єдиного планетарного

цілого.

Американський економіст У. Ростоу висунув теорію "стадій росту", в якій

виділив п'ять стадій економічного розвитку: традиційне суспільство;

перехідне суспільство; стадія зрушення; стадія зрілості; стадія високого

рівня масового споживання.

Л.Г. Морган виділяв три етапи в розвитку людської історії: епоха дикості

(мисливське господарство); епоха варварства (скотарство); епоха цивілізації

(Горизонтальний аспект характеризує співіснування і взаємодію неоднорідних

за своїм змістом локальних цивілізацій окремих країн і народів, що

розвивалися в історично визначені періоди. Вертикальний аспект відбиває

історичний процес еволюції суспільства).

Сучасна зарубіжна економічна наука (Дж. Гелбрейт, А. Арон та ін.),

використовуючи критерій "ступінь індустріального розвитку суспільства",

виділяє три стадії індустріальної цивілізації: доіндустріальне (аграрне)

суспільство; індустріальне суспільство; постіндустріальне (інформаційне)

суспільство.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |