шпаргалка

Власність: її сутність і форми

[ Назад ]

Власність — це сук-ть відносин між суб'єктами господарювання з приводу

привласнення засобів виробництва та його результатів.

Власність як юридична категорія відображає законодавче закріплення

економічних відносин між фізичними і юридичними особами з приводу володіння,

користування й розпорядження об'єктами власності через систему юридичних

законів і норм.

Вертикально-історичний підхід:кожному етапу розвитку людського суспільства

відповідає певна форма власності, яка відбиває досягнутий рівень розвитку

продуктивних сил, особливості привласнення засобів і результатів виробництва

та основного суб'єкта, який концентрує права власності. Типи: колективна та

приватна. Форми: первіснообщинна; рабовласницька; феодальна; капіталістична.

Горизонтально-структурний підхід: приватний і суспільний тип.

Приватна власність — виключне право на володіння, користування і

розпорядження об'єктом власності та отримання доходу належить приватній

особі: індивідуально-трудова, сімейна, індивідуальна з використанням

найманої праці, партнерська і корпоративна форми власності.

Суспільна власність означає спільне привласнення засобів виробництва і його

результатів: державна (загальнодержавна і муніципальна) і колективна (вл-ть

трудового колективу, кооперативна вл-ть, вл-ть громадянських та релігійних

об’єднань, корпоративна(акціонерна), партнерська) форми

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |