шпаргалка

Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку.

[ Назад ]

Роздержавлення — це процес обмеження адміністративного втручання держави в

економіку шляхом перетворення обєктів державної власності на такі, що

засновані на інших, недержавних, формах власності та комерціалізації

діяльності державних підприємств. Основні шляхи роздержавлення: приватизація

та комерціалізація державних підприємств. Приватизація — трансформація будь-

якої форми власності у приватну, процес переходу в приватну власність

об'єктів, заснованих на державній, змішаній або колективній власності.

Приватизація як форма роздержавлення власності відображає процес докорінної

трансформації відносин власності з метою формування приватного сектору як

передумови підвищення соціально-економічної ефективності господарювання та

піднесення суспільного добробуту на основі становлення та відтворення

ринкових відносин, підприємницького середовища, конкуренції. Способи

приватизації в Україні:

— перетворення державних підприємств у акціонерні чи інші господарські

товариства;

— безкоштовна передача та продаж акцій відкритих АТ;

— викуп за альтернативними планами приватизації;

— викуп державних підприємств, зданих в оренду з викупом;

— викуп майна державних підприємств членами трудового колективу;

— продаж державних підприємств за конкурсом або на аукціоні. Етапи

реформування власності в Україні:

I. Початковий етап приватизації (1992—1994 рр.).

II. Масова приватизація (1995—1998 рр.).

III. Індивідуальна грошова приватизація (1999—2002 рр.).

IV. Заключний етап приватизації (з 2003 р.).

Основними технологічними особливостями приватизаційного процесу на

початковому етапі трансформаційних перетворень в Україні були:

— населення брало участь у приватизації через механізм застосування

безоплатно отриманих "приватизаційних грошей" обмеженого обігу — іменних

приватизаційних сертифікатів;

— з метою ініціювання приватизаційного процесу працівники великих

підприємств, насамперед їх керівники, отримали значні пільги у придбанні

акцій цих підприємств;

— працівникам малих підприємств створювалися можливості викупу цих

підприємств за залишковою проіндексованою вартістю здебільшого через

механізм оренди з викупом.

На сьогодні масова приватизація в Україні забезпечила усунення державної

монополії на засоби та результати виробництва, становлення прошарку

індивідуальних та асоційованих приватних власників і формування недержавного

сектору як основи розвитку ринкових відносин.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |