шпаргалка

Форми суспільного виробництва та їх еволюція.

[ Назад ]

Суспільне виробництво — це сукупна організована діяльність людей із

перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і

нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку.

Форма суспільного виробництва — це певний спосіб організації господарської

діяльності.

Натуральне господарство — такий тип організації виробництва, при якому люди

виробляють продукти для задоволення своїх власних потреб, тобто продукти

праці не набувають товарної форми і призначені для особистого та

внутрішнього господарського споживання безпосередніми виробниками.

(замкнутість ек.діяльності; ґрунтується на ручній праці та примітивних ЗВ;

відсутність обміну)

Товарне виробництво — це така форма організації суспільного господарства, за

якої продукти виробляються не для споживання їх виробниками, а спеціально

для обміну, для продажу на ринку. (передумови виникнення: суспільний поділ

праці; економічне відокремлення виробників).

Просте товарне виробництво — це дрібне виробництво індивідуальних

самостійних ремісників і селян, що працюють на ринок. Воно було притаманне

докапіталістичним суспільствам.

Розвинута форма товарного виробництва — це вищий і ефективніший ступінь

товарної організації господарства, заснований на великій приватній

власності, найманій праці й машинній індустрії. Притаманна капіталістичному

суспільству.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |