шпаргалка

Товар і його властивості.

[ Назад ]

Товар — це економічне благо, що задовольняє певну потребу людини і

використовується для обміну.

Згідно з класичною теорією найважливішими характеристиками товару є його

споживча вартість і вартість. Споживча вартість — це здатність товару

задовольняти будь-яку потребу людини. Вартість товару — це уречевлена в

товарі суспільна праця виробника. Мінова вартість є певним кількісним

співвідношенням (пропорцією), в якому товар одного роду обмінюється на товар

іншого виду. Споживча вартість – здатність товару задовольнити певну потребу

людини.

Корисність у неокласиків, на відміну від споживчої вартості, поняття чисто

суб'єктивне, індивідуальне для кожної конкретної людини. Вона показує

ступінь задоволення або приємності, які отримує конкретна людина від

споживання того чи іншого товару або послуги. Цінність – ступінь корисності

для індивідуального споживання, залежно від міри насичення. Ціна - форма

грошового вираження вартості й цінності товару. Рідкісність – відображає

обмеженість ресурсів для задоволення безмежних потреб. Більшу цінність для

споживача мають рідкісніші блага (ПАРАДОКС ВОДИ ТА ДІАМАНТІВ).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |