шпаргалка

Теоретичні концепції виникнення га природи грошей.

[ Назад ]

Раціоналістична (до кінця XVIII ст.). Пояснює виникнення грошей як результат

домовленості між людьми про введення спеціального інструмента (грошей) для

здійснення обміну товарів.

Еволюційна (Сміт, Рікардо; Маркс). Стверджує, що гроші виникли стихійно,

незалежно від волі людей, у результаті тривалого еволюційного розвитку

суспільного поділу праці, товарного виробництва та обміну.

Металева (Ман, Стаффорд, Норе) — визнавали лише металеві гроші з благородних

металів. Стверджували, що золото й срібло є грошима завдяки своїм природним

властивостям, а не розвитку відносин обміну.

Номіналістична (Берклі, Дж. Стюарт) вважали гроші суто умовними номінальними

знаками, вартість яких не залежить від матеріального змісту, а визначається

лише найменуванням.

Кількісна (Локк, Юм, Монтеск'є — стверджували, що вартість грошей та рівень

товарних цін визначаються кількістю грошей в обігу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |