шпаргалка

Функції грошей та їх еволюція.

[ Назад ]

Функції грошей — це дії, які вони здійснюють у ринковій економіці. Міра

вартості - здатності грошей як загального еквівалента вимірювати вартість

усіх інших товарів, надаючи їй форму ціни. Функція грошей як міри вартості в

епоху золотих та повноцінних паперових грошей реалізується через масштаб

цін. Засіб обігу — гроші виконують роль посередника в обміні товарів і

забезпечують їхній обіг. Засіб платежу - обслуговування грошима погашення

різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин.

Функцію утворення скарбу виконують ті гроші, які виходять з обігу, тимчасово

переривають свій рух, нагромаджуються і перетворюються на скарб у своїй

золотій або срібній "плоті". Функція світових грошей полягає в

обслуговуванні грошима міждержавних економічних відносин, пов'язаних з

розрахунками за зовнішньоторговельні операції, наданням кредитів та іншими

угодами.

Сучасні гроші виконують функцію порівняння вартості обмінюваних товарів,

виступають як рахункові одиниці, за допомогою яких визначаються ціни,

ведеться грошовий облік національного продукту тощо. Паперові та кредитні

гроші набувають якісно нової функціональної форми — стають капіталом і

можуть виконувати функцію нагромадження. У кінцевому підсумку кредитні

гроші, які виникають із функції платежу, стають найпоширенішими і

найрозвинутішими грошовими формами. Функцію світових грошей виконують вільно

конвертовані національні валюти розвинених країн і колективні міжнародні

грошові одиниці (євро).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |