шпаргалка

Попит. Закон попиту. Концепція цінової еластичності попиту.

[ Назад ]

Попит — це така кі-сть екон. блага яку готові придбати споживачі.

Еластичність попиту- це показник відсоткової зміни обсягу попиту на 1% вздовж

даної кривої попиту на нього.

Цінова еластичність-відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни

будуть здобувати більшу кількість продукції. Однак ступінь реакції споживачів на

зміну ціни може значно варіюватися від продукту до продукту.

Закон попиту — величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення ціни

товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено

пропорційна залежність (проте не обов'язково у вигляді гіперболічно представлено

формулою y=a/x). Тобто підвищення ціни викликає зниження величини попиту,

зниження ж ціни викликає підвищення величини попиту.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |