шпаргалка

Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація

[ Назад ]

Потреба- це всякий стан незадоволеної людини з якого вона намагається вийти.

За характером виникнення потреби поділяють на базові та на ті, що породжені

розвитком цивілізації.

Базові потреби,породжені розвитком цивілізації

Блага- це все те, що задовольняє наші потреби

Блага бувають вільні, суспільні та економічні. Вільні блага споживаються шляхом

простого привласнення. Економічні блага споживаються шляхом купівлі або продажу.

Суспільні не можуть бути привласнені окремим індивідом, так як не можуть бути

сплачені ним за ринковою ціною.

Економічне благо можна використовувати для задоволення кількох потреб, водночас

економічна потреба може бути задоволена за рахунок кількох благ. Класифікація

економічних благ:Класифікація економічних благ:

а) За кратністю їх використання:

 довготривалі;

 разові;

б) За ступенем замінності:

 взаємозамінні;

 взаємодоповнюючі;

 незалежні;

в) За часом використання:

 сучасні;

 майбутні;

г) За характером задоволення потреб:

- прямі;

- непрямі;

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |