шпаргалка

Закон спадної граничної корисності блага. Функція корисності

[ Назад ]

Закон спадної граничної корисності дозволяє обґрунтувати закон спадного попиту,

а також пояснити, як потрібно покупцеві розподіляти свій грошовий дохід між

різними товарами і послугами, які він у змозі придбати.

I Закон Госсена. Перший закон Госсена відображає принцип зменшення граничної

корисності блага: інтенсивність потреби у чому-небудь зменшується із її

задоволенням і тим швидше, чим частіше вона задовольняється.

Закон Вебера - Фехнера. Здатність суб’єктивно розрізняти - це функція

пропорційних змін у розмірі стимулів. Тобто: чутливість до пропорційних змін у

доході розглядається як стимул.Корисність - здатність економічного блага задовольняти одну чи декілька людських

потреб.

Продукт, що є результатом виробництва, повинен задовольняти ту, чи іншу потребу.

Розрізняють загальну і граничну корисність.

Сукупна корисність(TU) визначається задоволенням від споживання певної

кількості блага.

Гранична корисність (МU) — це додаткова корисність, яку отримує людина від

кожної останньої або кожної додаткової одиниці спожитого блага.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |