шпаргалка

.1. Зміст і мета, завдання л/т. Лісова таксація це комплекс

[ Назад ]

технічних дій спрямованих на виявлення, обліку і оцінку кількісних і якісних

характеристик лісових ресурсів. Лісова таксація займається вивченням теорії і

техніки вимірювання та обліку окремих дерев і їх частин, сукупності дерев

насаджень лісових масивів, а також не деревних ресурсів. Л/Т вивчає і розробляє

методи всебічного кількісного і якісного обліку та оцінки деревини у ростучому і

заготовленому виді, закономірності будови приросту і продуктивності деревостану,

займається інвентаризацією лісових насаджень і лісових масивів встановленням їх

просторового розміщ, картографування виявленням закономірностей росту і розвитку

насадження, відводу і таксацію лісосік і їх грошову оцінку. Лісова таксація має

провідне значення для обліку лісових ресурсів в л/г.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |