шпаргалка

Особливості вимірювання діаметра стовбура зростаючого і зрубаного дерева.

[ Назад ]
Вимірювання діаметра стовбура, його частини і заготовлених круглих сортиментів

здійснюється за допомогою мірної вилки, мірної скоби, рідше складного метра або

стрічки. Діаметр вимірюється як віддаль між двома паралельними дотичними. Лісова

мірна вилка є основним приладом, який дуже широко застосовується при здійснені

таксаційних робіт. Вимоги до вимірювання: 1. В момент вимірювання мірна вилка

повинна знаходитись у площині до перпендикулярно до осі стовбура, 2 Ніжки мірної

вилки повинні бути довшими за половину вимірюваного діаметра, 3ніжки вилки в

момент вимірювання повинні бути паралельними між собою,і перпендикулярними до

лінійки, 4 рухома ніжка повинна рівно і плавно пересуватись по лінійці.
______________________________________________
#5.Способи визначення площі поперечного перерізу деревного стовбура.

Форму поперечного перерізу стовбура у більшості випадків порівнюють з кругом чи

еліпсом. Площу поперечного перерізу круга можна знайти за формулою: g=П*d2/4 і

навпаки. При визначенні площі поперечного перерізу за даною формолою похибка

складає як правило у дерев з тонкою корою 1% з товстою корою 2-3% у старих дерев

з тріщинуватою і дуже товстою корою 4-5%. Але найчастіше площу поперечного

перерізу визначають за спеціальними таблицями по діаметру.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |