шпаргалка

Прилади для фізичних способів визначення об’єму деревини.

[ Назад ]

Для визначення об’єму відрізків стовбура фізичним способом, а саме витіснення

тілом певного об’єму рідини шляхом його занурювання в цю рідину. Для визначення

об’єму відрізків стовбура таким способом застосовують прилади – ксилометри.

Ксилометри є двох типів: із постійним рівнем води і із змінним рівнем води.

Ксилометр являє собою бочку або стальний циліндр певного діаметру з краном або

мензуркою заповнений певною кількістю рідини. Ксилометр з постійним рівнем води

мають край під який підставляють мензурку певного об’єму і при вимірюванні

витіснена рідина попадає в мензурку. Ксилометри із змінним рівнем води мають

прилаштовану до циліндра мензурку в якій є поділки і при внесені деревини в

циліндр рівень деревини в мензурці піднімається і встановлюється об’єм. Також

при великих вимірах об’єму застосовують спосіб зважування особливо на при

колійних нижніх складах. Тобто встановлюють вагу вагонів з деревиною і вагу

порожніх вагонів, віднімають вагу пустого вагона від повного і встановлюють вагу

деревини. Далі цю вагу ділять на густину даної породи і визначають її об’єм.

Основний недолік цього способу в тому що не можливо виміряти об’єм деревини

різних порід вкладених в один вагон.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |