шпаргалка

Укладання і таксація дров та хворосту.

[ Назад ]

Однорідні це дрова заготовленні із порід одної групи. Неоднорідні із деревних

порід різних груп. Висота сучків при укладанні дров не повинна перевищувати

30мм. Для обліку і технічного приймання дрова укладають у полінниці: довжину,

висоту, ширину (не менше 3 рази) і визначають середні показники. Для свіжо

заготовлених дров враховують надбавку по висоті і на усушку. Об’єм визначають у

складових метрах кубічних шляхом множення середньої ширини, довжини і висоти,

які потім з допомогою коефіцієнтів щільності переводять у щільні метри кубічні.

Коефіцієнт повнодеревності шукають способом діагоналей при якому через

політницю проводять діагональну довжину діагоналі, яку потім ділять на довжину

торців що і буде коефіцієнтом повнодеревності. Хворост це стовбури тонкомірних

дерев діаметром до 4см у комлі чи бокові гілки дерев. Хворост по довжині є: 4,1

– 6м, 2,1 – 4м, до 2м – хмиз. Хворост є очищений від бокових гілок і неочищений.

Його складають у купи при чому комлі повинні знаходитись у одній вертикальній

площині. Об’єм знаходиться шляхом множення середнього значення ширини, довжини

і висоти які вимірюються 3 рази, при чому для свіжо заготовленому хворосту

віднімають скидку 10% для хмизу 20%. Об’єм у щільних метрах кубічних знаходять

шляхом множенням коефіцієнту щільності на склад очні метри кубічні.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |