шпаргалка

Повнодеревність стосів дров, їх властивості, особливості визначення.

[ Назад ]

Дрова це лісові сортименти заготовлені з неділової деревини або товстих гілок і

коренів дерев що використовуються для опалення або технологічної переробки. По

теплотворній здатності дрова поділяють на 3 групи. За вологістю: повітряно

сухі25%, напів сухі25-50%, сирі більше 50%. За товщиною полін поділяють: тонкі

3,10см, середні 11-14см, товсті більше 15см. Поліна заготовлюють довжиною 0,25,

0,33, 0,5, 0,75,1. Відхилення за довжиною неповинне перевищувати +-0,02м. При

укладанні дров вологістю понад 25% дається надбавка на осадку та всихання по 3

см на кожний метр висоти стосу. Способи визначення коефіцієнта повнодеревності

стосу дров: за допомогою таблиць ГОСТ 3243-88; спосіб діагоналі, на лицевій

стороні дров позначають прямокутник висотою яка = висоті стосу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |