шпаргалка

Вік деревостану визначається для кожного елемента лісу (породи). Середній

[ Назад ]

вік обчислюється як середньо зважена величина з урахуванням запасу окремих

вікових груп дерев зо формулою. Середній вік простого деревостану визначається з

точністю до 5 років, якщо він не перевищує 100 років із градацією 10 років коли

вік більше 100років. Клас віку деревостану – це віковий інтервал яким

характеризують вікову структуру деревостанів залежно від породи. 35. Повнота

деревостану це ступінь щільності розміщення дерев у деревостані. Є абсолютна і

відносна повнота. Абсолютна повнота це сума площ поперечних перерізів на висоті

1.30 всіх дерев елемента лісу або яруса, виражена м2/га. Визначаю за даними

переліки дерев або шляхом закладання кругових реласкопічних площадок за

допомогою повнотомірів. Відносна повнота визначається як відношення суми площ

перерізів даної породи до суми площ перерізів на 1 га нормального насадження

тієї ж породи. В мішаному деревостані відносну повноту визначають як сума

відносних повнот складових порід. Багатоярусна відносна повнота нижніх ярусів

визначається пропорційно долі її запасу в порівнянні з запасом основного.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |